De BCdagen: Bedrijvencontactdagen in uw regio!

//////////// PERSBERICHT ////////////
De BCdagen: Bedrijvencontactdagen, voor Zuid-Nederland

Tilburg – Op 17 en 18 mei 2017 vinden in de Spoorzone Tilburg de BCdagen 2017 plaats. ‘BCdagen’ zijn de ‘Bedrijvencontactdagen’ voor Brabant. De BCdagen zijn voor bedrijven, instellingen en overheden uit Zuid-Nederland en zijn toegankelijk voor zakelijk publiek.

Krachten bundelen
De BCdagen beogen om overheid en bedrijfsleven meer (onderling) met elkaar in contact te brengen om zo op de hoogte te komen van elkaars activiteiten, te ontdekken waar aanvulling en versterking mogelijk is, en zo krachten te bundelen. In een tijd waar samenwerking het verschil kan maken bieden de BCdagen het ideale platform voor wederzijds contact, uitwisseling en het benutten van kansen.

Waarom Tilburg?
Waarom juist in Tilburg een groots netwerkevent organiseren? Uiteraard vanwege de centrale ligging van Tilburg in Zuid-Nederland. Maar vooral omdat een netwerkbeurs bij uitstek toegevoegde waarde biedt in een markt die groeit, relatief onoverzichtelijk is, en waar in korte tijd heel veel ontwikkelingen plaatsvinden. Het is in toenemende mate van doorslaggevend belang om on- en offline activiteiten goed te combineren, om contacten te leggen en onderhouden, te netwerken, te inspireren, kennis te delen en samen zaken te doen. Dat geldt voor zowel bedrijven en ondernemers, als voor overheden in Zuid-Nederland. De BCdagen biedt als geen ander een podium om het contact tussen overheid en bedrijfsleven te stimuleren. Steeds meer gemeenten vinden dan ook hun weg naar contactmomenten als de BCdagen.


Opzet
De BCdagen vinden plaats in de Koepelhal en mogelijk ook een gedeelte in de Wagenmakerij in Tilburg, een unieke locatie voor beurzen, congressen, evenementen en vergaderingen. Naast mogelijkheden voor presentatie, zoals stands en vloeroppervlakte, bieden de BCdagen ook mogelijkheden voor ondernemerspleinen en business clubs. Daar kunnen ondernemers en organisatie ruimte huren om te netwerken.

Tijdens de BCdagen worden er bovendien door verschillende professionals een aan aantal workshops gegeven, toegesneden op wensen en eisen van en vanuit de lokale markt.

BCdagen hét ondernemersevent van Zuid-Nederland waar ondernemers en non-profit organisaties bij elkaar komen om te netwerken, persoonlijk kennis te maken én kennis te delen.

Openingstijden:
Woensdag 17 mei: 14.00 – 22.00
Donderdag 18 mei: 10.00 – 17.00

Overige informatie
Entree is kosteloos door registratie en op vertoon van een toegangskaart. De uitnodigingen worden verspreid via de standhouders en door registratie kunt u gratis tickets reserveren. Online inschrijven voor gratis entree via www.bcdagen.nl

//////////// EINDE PERSBERICHT ////////////

Noot voor redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, alsmede interviews en foto’s op locatie, kunt u contact opnemen met Marco van Elswijk (NEW WAY 2 GO): +31 (0)6 -12 64 86 27 of info@newway2go.nl.